Kiedy pracodawca nie refunduje okularów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które nakłada na pracodawcę obowiązek refundacji okularów pracownikom pracującym przy monitorze ekranowym nie dotyczy pracowników, którzy zlecone przez pracodawcę zadania wykonują korzystając z laptopów.

 

kiedy pracodawcanie refunduje okularów

 

Laptopy są urządzeniami przenośnymi i z reguły nie służą do wykonywania prac w biurze. Z tego powodu wydane przez ministerstwo rozporządzenie na temat refundacji okularów dla osób pracujących przy monitorze ekranowym nie ma tutaj zastosowania. Zdaniem jednak części prawników zajmujących się rozstrzyganiem spornych kwestii dotyczących refundacji okularów, kluczowe jest tutaj, co pod pojęciem stanowisko pracy rozumie sam pracodawca oraz jak zgodnie z tym zdecydował się je wyposażyć.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok, jeśli jest to uzasadnione zaświadczeniem od lekarza. Ale pracodawca musi się tutaj kierować jeszcze jednym rozporządzeniem. Jego najważniejsza część mówi, że przepisy te mają zastosowanie jedynie do pracowników, który przynajmniej cztery godziny z ośmiu godzin pracują przy monitorze ekranowym. Przepis ten ma zastosowanie zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych na cały etat, jak również w stosunku do pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu.

Sprzęt biurowy

To samo rozporządzenie definiuje stanowisko pracy. Niezbędne jest wyposażenie stanowiska pracy osób pracujących przy monitorze ekranowym w biurko, krzesło, jednostkę centralną lub stację dyskietek, klawiaturę i monitor ekranowy. Bezpośredni zwierzchnik może zezwolić pracownikowi na korzystanie z laptopa lub innych bardziej nowoczesnych urządzeń.

refundacja okularówprzez pracodawcęZezwolenie takie w żaden sposób nie może jednak ograniczać pracownikowi przysługującego mu prawa do refundacji okularów. Inaczej sprawa wygląda w przypadku pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie. Aby także i ci pracownicy mogli otrzymać od pracodawcy refundację, zapis o refundacji okularów powinien być zapisany w wewnętrznym regulaminie pracy. Jeżeli taki zapis znajdzie się w wewnętrznym regulaminie firmy, pracodawca ma obowiązek zrefundować okulary także pracownikom wykonującym swoją pracę zdalnie. Refundacja nie przysługuje pracownikom pracującym przy ekranach plazmowych i ciekłokrystalicznych.

Jędrzej Chlebicki

Optyk-optometrysta z wykształcenia i zamiłowania. Bywają jednak dni, gdy nawet on stwierdza, że:
"Coś jest nie tak z moim wzro­kiem. Ja­koś nie widzę siebie w pracy. "