Jak uzyskać refundację okularów przez pracodawcę?

Osoby, które chcą otrzymać refundacje okularów, powinny poddać się badaniom okulistycznym przeprowadzonym w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

 

jak uzyskać refundację okularów

 

To właśnie wyniki tych badań mają kluczowe znaczenie, powinny przy tym jednoznacznie wskazywać na potrzebę stosowania okularów przeznaczonych do korygowania wzroku. Na ich podstawie lekarz powinien wydać zaświadczenie zalecające stosowanie wspomnianych okularów, nie ma przy tym znaczenia to, czy wzrok rzeczywiście pogorszył się właśnie dlatego, że pracownik korzystał z monitora ekranowego.

Zaświadczenie wydane przez lekarza jest dokumentem, z którym należy zgłosić się do pracodawcy przedstawiając mu wniosek o refundację okularów. Przepisy nie mówią o kwocie, jaką powinien wyłożyć pracodawca, choć praktyką jest przyznawanie takiej kwoty, która jest wystarczająca na opłacenie nie tylko kosztów robocizny, ale i szkieł zaleconych przez lekarza.

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem cen opraw, pracodawca powinien być więc chroniony przed koniecznością opłacania opraw wyjątkowo drogich. Pracodawca może zresztą przygotować odrębny regulamin, w którym nie tylko dokładnie określi kwoty przyznawane przez siebie na refundację okularów, ale i szczegółowe zasady jej przyznawania.

zasady refundacji okularówCo ważne, w swojej interpretacji z dnia 16 marca 2011 roku ((DD3/033/30/CRS/11/95) Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na to, że „zgodnie z otrzymaną od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinią w niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, które spełniają ten sam cel. Te przypadki mogą być związane z określonymi wadami wzroku pracownika, przy których nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy pomocy okularów”. Również w takim przypadku pracodawca nie powinien uchylać się od obowiązku związanego z refundacją.

Jędrzej Chlebicki

Optyk-optometrysta z wykształcenia i zamiłowania. Bywają jednak dni, gdy nawet on stwierdza, że:
"Coś jest nie tak z moim wzro­kiem. Ja­koś nie widzę siebie w pracy. "