Jak uzyskać refundację okularów przez pracodawcę?

Osoby, które chcą otrzymać refundacje okularów, powinny poddać się badaniom okulistycznym przeprowadzonym w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.     To właśnie wyniki tych badań mają kluczowe znaczenie, powinny przy tym jednoznacznie wskazywać na potrzebę stosowania okularów przeznaczonych do korygowania...

Refundacja okularów przez pracodawcę – obowiązki pracodawcy

Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek dostarczenia pracownikom środków, które posłużą pracownikowi do ochrony jego zdrowia przed szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami, które mogą wystąpić w jego miejscu pracy.     Ten sam kodeks nakłada zabrania pracodawcy pobierania opłat ze te środki i...

Kiedy pracodawca nie refunduje okularów

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, które nakłada na pracodawcę obowiązek refundacji okularów pracownikom pracującym przy monitorze ekranowym nie dotyczy pracowników, którzy zlecone przez pracodawcę zadania wykonują korzystając z laptopów.     Laptopy są urządzeniami przenośnymi i z reguły...